VN V.KOZMÁLOVCE

Podľa informácie z SVP sa VN V.Kozmálovce napúšta od 1.8.2019 , plný stav vodnej nádrže je predpokladaný do 7 dní. Informáciu o povolenom love rýb budeme aktualizovať. Pokiaľ nie je plný stav vodnej nádrže  naďalej trvá Zákaz lovu rýb na tejto vodnej nádrži.