ROZSAH PLATNOSTI DETSKÝCH POVOLENÍ – POČAS PRÁZDNIN ZRUŠENÝ!!!

Pre tento rok rozšírenie platností detských povolení na rybolov nie je možné, nakoľko je to v rozpore so zákonom o rybárstve a jeho vykonávacím predpisom.

Užívateľ je povinný určiť rozsah povolenia na rybolov a nie je možné jeho rozšírenie vnútorným predpisom SRZ. Ak je to totiž pri miestnom povolení pečiatka danej organizácie, môže povolenie platiť len na tieto miestne vody tejto organizácie a nemožno si len tak na základe nejakého oznamu povedať, že môže dieťa loviť aj inde.

I napriek tomu, že vo vnútri SRZ môže byť pochopenie, v prípade kontroly napr. políciou by išlo lov bez príslušného povolenia na rybolov a podozrenie z pytliactva.

 

Ročné zväzové kaprové povolenie na rybolov pre deti od 6 do 14 rokov v hodnote 10€  je možné zakúpiť si v ktorejkoľvek OZ SRZ alebo priamo na zväze v Žiline.

Rovnako sa dajú zakúpiť miestne hosťovacie povolenia denné (2€) a týždenné (5€).

Na revíry Rady existuje iba denné hosťovacie povolenie (4€).

Pre deti do 6 rokov existuje iba bezplatné miestne povolenie.

S pozdravom Mgr. Barbora Roobová

Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina

Andreja Kmeťa 20

010 55 Žilina“