UPOZORNENIE – kontroly pomocou UV lampy

Výbor SRZ MsO Levice upozorňuje rybárov, že RS bude vykonávať kontrolu povolení na rybolov UV lampami.

V prípade, že sa objavia povolenia, ktoré budú vykazovať pozmenené zápisy pomocou mazacích pier /a bude viditeľné, že to bolo účelovo pozmenené/, takémuto rybárovi nebude vydané povolenie na ďalší kalendárny rok.  Tak isto pri odovzdaní prehľadov o úlovkoch na konci roka bude UV lampou  preverované každé povolenie na rybolov.

Informácia zo zasadnutia výboru dňa: 25.6.2019