SPOLOČNÝ RYBÁRSKY PORIADOK

Pozor na SPOLOČNÝ RYB.PORIADOK:

Tento poriadok obsahuje zoznam pre držiteľov: zväzového povolenia, lipňového povolenia, a zvláštneho povolenia.

Teda každý si musí vybrať svoj zoznam. pre zväzové povolenky – je označený hnedou farbou.

ostatné revíry sú pre držiteľov zvláštnych povolení – TAM NEPATRIA  Zväzové vody!!!!