POĎAKOVANIE

Veľká vďaka rybárom, nerybárom ,  ktorí pomáhali pri výlove rýb z prepadu v Kozárovciach. Prívalové dažde spôsobili náhle zdvihnutie vodnej hladiny, a aj napriek správe povodiu Hrona, ktorá zabezpečuje spúšťanie vodnej hladiny viacej rýb prepadlo cez bezpečnostný prepad na VN Kozárovce. Najviac bolo karasa, menej  kapra. Mnohé ryby sa podarilo vrátiť do vodnej nádrže. Na výlovoch sa tiež podieľali hospodári, RS , výbor SRZ MsO Levice .