Zákaz lovu kapra rybničného – VN Bátovce

Z dôvodu jesenného zarybňovania rybárskych revírov obhospodarovaných SRZ MsO Levice, je zakázaný lov týchto druhov rýb:

VN Bátovce   14.11.- 13.12.2018 zákaz lovu kapra rybničného

Prípadné zmeny zákazu lovu aj iných druhov rýb a aj na ostatných revíroch, budú oznámené. Lov rýb začína vždy jeden deň po udanom termíne.