Jesenné zarybňovanie – ZÁKAZ LOVU RÝB

Z dôvodu jesenného zarybňovania rybárskych revírov obhospodarovaných SRZ MsO Levice, je zakázaný lov týchto druhov rýb:

VN Bátovce   6.10.- 5.11.2018 zákaz lovu kapra rybničného

VN Kozárovce   13.10. – 12.11.2018  zákaz lovu kapra rybničného a šťuky severnej

VN Devičany   6.10.- 5.11.2018  zákaz lovu kapra rybničného

Prípadné zmeny zákazu lovu aj iných druhov rýb a aj na ostatných revíroch, budú oznámené. Lov rýb začína vždy jeden deň po udanom termíne.