Oznam – výlov a zarybnenie revírov

Výlov chovných rybníkov sa uskutoční dňa:

VN PUKANEC  6.10.2018,  začiatok výlovu 07,00 hod. – predpokladaný koniec 14,00 hod.

VN Veľký Ďur   13.10.2018,  začiatok výlovu 07,00 hod. – predpokladaný koniec 14,00 hod.
Brigádnici sa môžu prihlásiť na tel.číslach:
hl. hospodár Major Peter:  0949/218 435
tajomník Hamran Attila     0949/ 218 410
V týchto dňoch sa uskutoční aj jesenné zarybnenie revírov a tým aj zákaz lovu. Presný termín zákazu lovu, revír a druh ryby bude zverejnený na webovej stránke, výveskách a tabuliach pri revíroch.