Slnko
Mesiac
 

jún7
2020

Dňa 5. júna 2020 sme zarybnili zubáčom rýchleným v počte 70 000 ks.
Zarybnili sa: VN BÁTOVCE, VN KOZÁROVCE, HRON č.3.
20200606_162122
20200606_162449
20200606_162925
20200606_170555
20200606_182156
20200606_182644