Slnko
Mesiac
 

dec16
2019

vydávanie povolení na rybolov začína dňa 27.12.2019  v piatok  od 8,00 hod. do 18,00 hod.

v Novom roku od 2.1. 2020  do 31.3.2020.  Podrobne úradné hodiny nájdete v sekcii  SRZ MsO Levice – úradné hodiny.

Dňa: 3. 1. 2020    piatok    DOVOLENKA.