Slnko
Mesiac
 

jún1
2021

V MESIACI JÚN JE VÝDAJ POVOLENÍ A PRÍJEM NOVÝCH ČLENOV V DŇOCH:
PONDELOK OD 12,00 hod. – 15,00 hod.
STREDA OD 12,00 hod. – 15,00 hod.