Slnko
Mesiac
 

nov22
2019

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vydáva užívateľovi súhlas na zavedenie najväčšej lovnej miery rýb. Ministerstvo schvaľuje

Hornú lovnú mieru kapra rybničného 70 cm  na všetky vody SRZ MsO Levice

/VN Bátovce, VN Kozárovce, VN Drženice, VN Devičany, štrkovisko M.Ludany, štrkovisko Tlmače/

– to platí aj na zväzové vody, ktoré má v užívaní SRZ MsO Levice. /VN Turá, Hron č.3, VN Tekov, VN Kalná, VN V.Kozmálovce, Perec č. 3, Sikenica č.2/

Uvedená zmena horná lovná miera kapra rybničného 70 cm začne platiť od 1. januára 2020 na obdobie 2020 – 2022.