Slnko
Mesiac
 

máj29
2020

UPOZORŇUJEME RYBÁROV, ŹE DĹŽKA RYBY SA MERIA NASLEDOVNE AKO JE NA OBRÁZKU!!!
NIE CEZ OBLÉ TELO RYBY.
RYB.STRÁŽ BUDE PREMERIAVAŤ PRIVLASTNENÉ RYBY, TEDA MERAŤ SKUTOČNÉ DĹŽKY RÝB. unnamed