Slnko
Mesiac
 

sep18
2019

Aj tento rok máte možnosť prihlásiť svoje úlovky do súťaže o rekordný úlovok. v prílohe je tlačivo – prihláška.

Najväčšie ryby ohodnotíme plaketou. Termín do 28.2.2020.

prihláška do súťaže – rekordný úlovok