Slnko
Mesiac
 

mar9
2020

Výbor SRZ MsO Levice pozýva členskú základňu na členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa : 5. apríla 2020  o 8:00 hod. v kinosále domu Junior Levice.

Pozvánka NA ČS 2020