Slnko
Mesiac
 • Aktuality
 • jún7
  2020

  Dňa 5. júna 2020 sme zarybnili zubáčom rýchleným v počte 70 000 ks.
  Zarybnili sa: VN BÁTOVCE, VN KOZÁROVCE, HRON č.3.
  20200606_162122
  20200606_162449
  20200606_162925
  20200606_170555
  20200606_182156
  20200606_182644

 • máj30
  2020

  Na VN Bátovce sme osadili 2 latríny, ktoré majú slúžiť hlavne rybárom SRZ MsO Levice. Chráňme si tento majetok a dodržujme v nich poriadok. 1 WC sa nachádza na pláži v rohu /začiatok lesíka/, druhé WC sa nachádza na konci pretekárskej dráhy. Ďalšie latríny budeme postupne riešiť aj na ostatných našich priehradách. Toto je len na skúšku, či si vieme svoj majetok chrániť.
  výbor SRZ MsO Levice.
  WC 1

  WC (2)

  WC (1)

 • máj29
  2020

  UPOZORŇUJEME RYBÁROV, ŹE DĹŽKA RYBY SA MERIA NASLEDOVNE AKO JE NA OBRÁZKU!!!
  NIE CEZ OBLÉ TELO RYBY.
  RYB.STRÁŽ BUDE PREMERIAVAŤ PRIVLASTNENÉ RYBY, TEDA MERAŤ SKUTOČNÉ DĹŽKY RÝB. unnamed

 • máj25
  2020

  Výbor SRZ MsO Levice Vás pozýva na ČS a MK, ktoré sa uskutočnia dňa: 21. júna 2020 o 9,00 hod. /nedeľa/
  v areáli SRZ MsO Levice, J.Kollára č. 28, Levice
  ČS a MK budú prebiehať podľa opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Podľa §48 ods.4, písm.d/ zákona č. 355/2007 Z.z. /rúško povinné/
  Program rokovania:
  1. Otvorenie a schválenie programu ČS a MK
  2. Voľba pracovného predsedníctva a komisií
  3. Správa mandátovej komisie
  4. Kontrola prijatých uznesení ČS a MK z r.2019
  5. Správa činnosti výboru MsO SRZ za rok 2019
  6. Správa o plnení zarybnenia a úlovkoch za rok 2019
  7. Správa o hospodárení organizácie za rok 2019, návrh rozpočtu na r. 2020
  8. Správa KK za r. 2019
  9. Plán hlavných úloh MsO SRZ na rok 2020
  10. Návrh na uznesenie 2020
  11. Ukončenie a záver ČS a MK

  výbor SRZ MsO Levice dňa 25.mája 2020

 • máj22
  2020

  Na každej vodnej nádrži je rybovod. Tabuľa označuje úsek v ktorom je všeobecný zákaz rybolovu!!!!
  V Miestnom aj vo zväzovom rybárskom poriadku sú zapísané rybovody tiež.
  takéto tabule označujú hranice rybovodov a úsek v ktorom je zákaz lovu rýb.
  20200516_122932