Slnko
Mesiac
 • Aktuality
 • feb3
  2021

  NARIADENIE VLÁDY SR.
  dňa 31. decembra 2020 bolo prijaté Uznesenie vlády SR č. 808/2020, ktorým je od 1. januára 2021 od 5:00 do 1:00 nasledujúceho dňa obmedzená sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania.
  Uznesenie ustanovuje výnimky zo zákazu vychádzania.
  Zákaz vychádzania má vplyv na predaj povolení na rybolov na rok 2021. Výdaj povolení tak, ako to bolo predchádzajúce roky zvykom, môže byť od 1. januára 2021 porušením zákazu vychádzania.

  Vydávanie povolení sa momentálne rieši len elektronicky.
  Zatiaľ toto vydávanie platí podľa nariadenia vlády . Potom ak nariadenia vlády umožnia otvoriť, budeme pokračovať vo vydávaní povolení priamo v kancelárii SRZ MsO Levice aj na hotovosť.
  Kto má záujem o vydanie povolenia touto formou, je potrebné požiadať mailom srzmsolevice@gmail.com
  do mailu napíšte aj dátum narodenia a aké povolenie žiadate /miestne, alebo zväzové/
  Tajomník vyhľadá žiadateľa, overí či má splnené všetky členské povinnosti a do spätného mailu pošle inštrukcie na úhradu. Potom treba vhodiť do schránky SRZ Levice členský preukaz. Následne po prijatí platby, bude povolenie zaslané na uvedenú adresu žiadateľa.

 • jan25
  2021

  Údaje, ktoré je potrebné uviesť do daňového priznania:
  Prijímateľ: Slovenský rybársky zväz, RADA
  Sídlo: A. Kmeťa 20, 010 55 ŽILINA
  Právna forma: občianske združenie
  IČO: 00178209

  Potvrdené tlačivo daňovým úradom /kópiu/ je potrebné vhodiť do schránky SRZ MsO Levice na J.Kollára 28, Levice

  do 30.6.2021. Ak poukázateľ dane nie je rybárom, treba hore napísať ktorému rybárovi sa zapisuje brigáda, aby sme to vedeli priradiť dotyčnému rybárovi. Kto v termíne nevhodí tlačivo do schránky, nie je možné mu zapísať brigádu.

  _Vyhlasenie 2021

 • jan19
  2021

  MESTSKÝ ÚRAD pre verejnosť ZATVORENÝ
  Oznamujeme občanom, že vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu na mestskom úrade je úrad (vrátane kancelárie prvého kontaktu) do odvolania pre verejnosť zatvorený.

 • jan18
  2021

  Záujemca, ktorý sa chce stať členom rybárskeho zväzu musí poslať mailom na adresu srzmsolevice@gmail.com žiadosť o prijatie, fotokópiu OP /kde musí mať trvalé bydlisko Levice, a blízke okolie/.
  Následne potom obdrží mailom ostatné inštrukcie /naštudovanie Zákona a vyhlášky, a vypracovanie testu elektr.formou/.

 • jan18
  2021

  Vydávanie povolení sa momentálne rieši len elektronicky.
  Zatiaľ toto vydávanie platí podľa nariadenia vlády do 7.2.2021. Potom ak nariadenia vlády umožnia otvoriť, budeme pokračovať vo vydávaní povolení priamo v kancelárii SRZ MsO Levice aj na hotovosť.
  Kto má záujem o vydanie povolenia touto formou, je potrebné požiadať mailom srzmsolevice@gmail.com
  do mailu napíšte aj dátum narodenia a aké povolenie žiadate /miestne, alebo zväzové/
  Tajomník vyhľadá žiadateľa, overí či má splnené všetky členské povinnosti a do spätného mailu pošle inštrukcie na úhradu. Potom treba vhodiť do schránky SRZ Levice členský preukaz. Následne po prijatí platby, bude povolenie zaslané na uvedenú adresu žiadateľa.