Slnko
Mesiac
 • Aktuality
 • sep18
  2019

  Aj tento rok máte možnosť prihlásiť svoje úlovky do súťaže o rekordný úlovok. v prílohe je tlačivo – prihláška.

  Najväčšie ryby ohodnotíme plaketou. Termín do 28.2.2020.

  prihláška do súťaže – rekordný úlovok

 • sep17
  2019

  Záujemca o prijatie za rybára, musí vyplniť prihlášku za člena SRZ MsO Levice, vyplniť súhlas so spracovaním osobných údajov. Tieto tlačivá odovzdať v kancelárii SRZ MsO Levice, kde obdrží materiál na učenie. Dostane termín školenia a skúšky. Uhradí 5,-€ za školiaci materiál a školenie.   Prihlášky za nových členov sa príjímajú od 2.1.2020 do 31.3.2020  v tomto termíne sa uskutočnia aj školenia , skúšky.

  Tlačivo : prihláška za člena SRZ MsO Levice sa dá stiahnuť aj na stránke srzlevice.sk v sekcii rôzne, tlačivá.

  alebo priamo v kancelárii SRZ Levice v úradných dňoch.

  Upozornenie: záujemca o prijatie do SRZ MsO Levice musí mať trvalé bydlisko v územnej pôsobnosti SRZ MsO Levice.UZNESENIE ČS A MK zo dňa 14. apríla 2019

 • sep3
  2019

  Pozor v Šahách  je všeobecný zákaz lovu rýb na  revíroch MO SRZ –  VN Vyškovce, VN Plášťovce, OR Ipľa Preseľany a Štrkovisko Šahy od 3.9.2019 do odvolania z príčiny dôvodného podozrenia  výskytu choroby rýb    herpesvirózy kaprov koi (KHV) a Carp edema virus (CEV) na VN Plášťovce. 

  Podľa opatrenia platí zákaz akéhokoľvek presunu rýb, iných živočíchov a predmetov, ktoré môžu byť kontaminované pôvodcom nákazy z ohniska a ochranného pásma nákazy. Medzi predmety patria hlavne podberáky, sieťky na uchovávanie rýb, člnky, zavážacie loďky a podobne. Z uvedeného dôvodu žiadame všetkých rybárov, ktorí lovili na VN Plášťovce o dôkladnú dezinfekciu svojej výbavy. Tou je možnosť prania predmetov vo vode s teplotou nad 50˚C po dobu aspoň 1 minúty.

  PROSÍME RYBÁROV, ABY SI PREVENTÍVNE DEZINFIKOVALI SVOJE VÝBAVY, ABY SME SI NAŠE VODY OCHRÁNILI.

 • sep1
  2019

 • aug28
  2019

  OZNAM

  v dňoch 5.10.2019  a  12.10.2019    sa uskutočnia výlovy chovných nádrží. Prosíme brigádnikov aby sa na výlovy nahlásili dopredu.

  na tel. čísle 0949/218 410 

  5.10.2019   výlov Pukanec  o 7,00 hod.

  12.10.2019 výlov V.Ďur o 7,00 hod.