Slnko
Mesiac
 • Aktuality
 • okt24
  2019

  Mesiac október ponúka krásne slnečné počasie, preto rybári majú ešte možnosť chytať krásne ryby. Je to posledný mesiac keď sa dá chytať nonstop.   Rybárstvo je v prvom rade športový rybolov, to neznamená že treba všetky ryby brať!!! Pri vode si treba oddýchnuť a vychutnať si krásne počasie, kým nám vody zamrznú.  Preto sa výbor SRZ MsO Levice rozhodol nezatvoriť po zarybnení vody.

  Prajeme krásne chvíle strávených pri vode. Nezabúdajte na deti a mládež, urobte im radosť peknou rybačkou. Naučte deti chytať, ale aj púšťať ryby späť.

   

  20191012_074232 20191012_07451720191012_071345 20191012_072158

 • okt24
  2019

  20191023_11163520191023_112227   20191023_112819  20191023_111737

 • okt11
  2019

  SVP š.p. a životné prostredie nariadilo majiteľom príbrežných pozemkov odstrániť všetky móla, ktoré sú vybudované v okolí VN Bátovce.

 • okt10
  2019

  Z dôvodu plánu opráv a údržieb na VN V.Kozmálovce, a pre zníženie hladiny vody na 172,0 m n.m platí ZÁKAZ LOVU RÝB, podľa §21, §22 ods. 1 Zákona č. 216/2018 Z.z.

  Lov rýb začína po dosiahnutí úplného stavu vodnej hladiny. predpokl.termín  podľa novej informácie z SVP,š.p. je 28.10.2019, nakoľko je slabý prítok

 • okt8
  2019

  Oznamujeme Vám, že z dôvodu opravy limnigrafu na vodnom toku Perec pod Vodnou stavbou Hať Veľké Kozmálovce bude dňa 14.10.2019 znížená hladina na úroveň minimálneho prietoku. Predpokladaný čas zníženia je cca. 5 hodín. Žiadame o informovanie ostatných dotknutých subjektov o plánovanej odstávke.

  S pozdravom

  Bc. Marián Kucharík

  Úsek vodohospodárskej prevádzky

  SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

  Odštepný závod Banská Bystrica

  Správa povodia dolného Hrona a dolného Ipľa

  Koháryho 44

  934 80 Levice