Slnko
Mesiac
 • Aktuality
 • máj2
  2018

                             ZDRAVOTNÝ STAV RÝB – VN BÁTOVCE

   Na základe obhliadky lokality VN Bátovce a predbežných výsledkov vyšetrenia zdravotného stavu rýb zo dňa 1. mája 2018 predkladám nasledovné vyjadrenie:

  Podľa anamnestických údajov obhospodarovateľa začal sporadický úhyn viacročnej násady kapra začiatkom apríla 2018, pričom neboli zaznamenané žiadne patognomické klinické príznaky jarnej virémie prípadne akútnej bakteriózy. Sporadický úhyn pretrvával až do konca apríla.

  Na vyšetrenej vzorke násady kapra som zaznamenal sporadický výskyt hyperemických ložísk bez vredovitých zmien na brušnej strane tela a pod líniou bočnej čiary. Odlovené jedince mali obsah čreva naplnený prirodzenou potravou, vnútorné orgány boli bez patologických zmien. V prednom úseku tráviacej rúry som diagnostikoval výskyt háčikohlavcov, ktoré však nie sú v príčinnej súvislosti s jarným úhynom kaprov.

  Na základe anamnestických údajov obhospodarovateľa o priebehu hynutia kaprov vo VN Bátovce, výsledkov obhliadky lokality, monitoringu kvality vody a výsledkov vyšetrenia zdravotného stavu  vzorky odlovených jedincov násady kapra dňa 1. mája 2018 som nezaznamenal žiadne patognomické príznaky charakteristické pri priebehu jarnej virémie a vredovitosti kaprov.

  Je preto veľmi pravdepodobné, že jarné hynutie obsádky kaprov vo VN Bátovce je v príčinnej súvislosti s extrémným a náhlym vzostupom teploty prostredia pre studenokrvných obratlovcov, v dôsledku čoho sa  výrazne oslabila ich  prirodzená odolnosť (imunita), znížili vitálne funkcie orgánov a to viedlo k hynutiu časti obsádky rýb.

  MVDr. Meszároš

 • apr30
  2018

  Uznesenie…

 • apr23
  2018

  Pozvánka na preteky….

  Pravidlá pretekov…

  Sponzori:

  Hlavná cena Petro a spol.

  Pozvánka preteky batovce 2018 sponzoriCARPLAND_LOGO

  Palenik

 • mar22
  2018

  Tlačivo – vyhlásenie 2018 DP za rok 2017 zamestnanec

 • mar6
  2018

  ČLENOVIA SRZ, KTORÍ MAJÚ ZÁUJEM KANDIDOVAŤ DO VÝBORU SRZ MsO LEVICE VO VOLEBNOM OBDOBÍ 2018-2021 SA MÔŽU PRIHLÁSIŤ DO 9.4.2018 .

  Žiadosť pre kandidáta do výboru SRZ MsO Levice 2018-2021 ….TU!