Slnko
Mesiac
 • Aktuality
 • nov16
  2020

  Dňa 14.11.2020 sme zarybnili z výlovu VN Pukanec tieto vody:
  VN Bátovce: K3 4 000 kg , 10 ks matičných kaprov
  VN Devičany: K3 700 kg, šťuka 160 kg
  štrkovisko M.Ludany: šťuka 97 kg
  20201114_080531 20201114_100341 20201114_083116

 • nov12
  2020

  Dnes sme zarybnili VN Bátovce zubáčom ročným, veľkosť 13 cm v počte 8 000 ks.
  20201112_150842 20201112_150147 20201112_15082620201112_150836

 • nov12
  2020

  Kto má záujem ísť do rybárskej stráže, prosím nahlásiť sa u tajomníka p. Hamrana, podať písomne prihlášku.
  Podmienka: vek nad 21r, maturita, bezúhonnosť, zdravotný stav.

 • nov12
  2020

  Hl.hospodár p. Major predniesol návrh hospodárov, pozostávajúcich z členov výboru, aby sa vody po zarybnení ponechali otvorené pre rybárov, a teda aby sa nehájili vysadené druhy rýb.
  Hlasovanie hospodárov, členov výboru SRZ MsO Levice. 9 členov hospodárov je aj členmi výboru.
  Predsedníctvo predložený návrh prejednalo a hlasovalo.

  Výbor SRZ MsO Levice súhlasí, aby sa po zarybnení revíry neuzatvorili, a tak ostali otvorené pre rybolov.

  Hlasovanie:
  ZA: 9 /Major,Barcík,Goncol,Gabona, Danielič,Hraška,Benke,Beňo,Mičjan V./
  PROTI: 5 /Hamran, Bobor, Nemec, Birčák, Mičjan M./
  ZDRŽAL SA: 1 /Kinčok/

  Uznesenie predsedníctva 8/2020
  Predsedníctvo SRZ MsO Levice prehodnotilo tento bod a schvaľuje.

 • nov9
  2020

  Dňa 7.11.2020 sme zarybnili naše vody kaprom rybničným K3 a šťukou ročnou. Ryby boli zlovené z chovnej VN V.Ďur.
  VN Kozárovce : 4250 kg K3, šťuka ročná 200 kg
  štrkovisko Mýtne Ludany: 1200 kg K3 – zatiaľ zostáva pridelené SRZ MsO Levice naďalej. Žiadne vyjadrenie ani vysporiadanie za tento revír z ministerstva neprišlo. Podávajú sa mylné informácie od občanov obce M.Ludany.
  Hron č.3: 850 kg K3, šťuka ročná 200 kg.
  VN Devičany: 40 kg šťuka ročná

  20201107_095144 20201107_082856