Slnko
Mesiac
 • Aktuality
 • okt28
  2019

  SRZ MsO Levice dohodlo s užívateľmi pozemkov pri VN Kozárovce vstup motorovými vozidlami z druhej strany, kde je umiestnená rampa.  Prosíme rybárov aby jazdili len za vyznačenými kolíkmi, inak nám povolený prejazd zrušia.

  Táto cesta bude vyznačená kolíkmi. v žiadnom prípade nejazdite za označené miesta. V prípade daždivého počasia prosíme nejazdite po tejto ceste a nevynášajte blato na obecnú cestu. Počas daždivých období, keď bude cesta rozmočená, bude táto rampa uzatvorená pre prípad vjazdu rybármi, ktorí si myslia, že ich autá to zvládnu. Klúč od rampy bude mať hl.hospodár a tajomník SRZ MsO Levice.

  20191029_095732  20191029_102025

 • okt28
  2019

  2-upn-o-kozarovce-ochrana-prirody

  SRZ MsO Levice dostalo za úlohu upozorniť majiteľov pozemkov pri VN Kozárovce, že je nutné dodržiavať územný plán obce. Keďže sú tam nový majitelia pozemkov pri vodnej ploche, musia dodržiavať obecné nariadenia a všetko riešiť s obcou Kozárovce.   Územný plán rieši aj pozemky pri VN Kozárovce, kde musia byť naďalej dodržané pôdy tak ako hovorí územný plán, teda to čo je orná pôda, musí zostať ornou pôdou, bez ohľadu na nového vlastníka.  Bez povolenia obce sa nemôže robiť na týchto pozemkoch zmena užívania.  Majitelia pozemkov – orná pôda,  si riešia nájom s užívateľom PD Kozárovce, alebo im budú vymerané náhradné pozemky podľa bonity pôdy.

 • okt28
  2019

  Lov rýb na VN V.Kozmálovce je od 28.10.2019 povolený, nakoľko je plný stav vodnej hladiny.

   

   

 • okt24
  2019

  20190517_113104 20190517_112947 20190528_16031120190920_171950

 • okt24
  2019

  Výbor SRZ MsO Levice vychoval v tomto roku takéto krásne šťuky. Nemajú však ešte minimálnu mieru, preto ich šetrite a nelovte ich cielene, aby mali možnosť ešte narásť.  Sú to ročné šťuky, ktoré z 1 mm plôdika narástli od apríla  do októbra na 40 cm.

   

  20191012_072318 20191012_085401(0)