Slnko
Mesiac
 • Aktuality
 • nov12
  2018

  Z dôvodu jesenného zarybňovania rybárskych revírov obhospodarovaných SRZ MsO Levice, je zakázaný lov týchto druhov rýb:

  VN Bátovce   14.11.- 13.12.2018 zákaz lovu kapra rybničného

  Prípadné zmeny zákazu lovu aj iných druhov rýb a aj na ostatných revíroch, budú oznámené. Lov rýb začína vždy jeden deň po udanom termíne.

 • sep19
  2018

  Z dôvodu jesenného zarybňovania rybárskych revírov obhospodarovaných SRZ MsO Levice, je zakázaný lov týchto druhov rýb:

  VN Bátovce   6.10.- 5.11.2018 zákaz lovu kapra rybničného

  VN Kozárovce   13.10. – 12.11.2018  zákaz lovu kapra rybničného a šťuky severnej

  VN Devičany   6.10.- 5.11.2018  zákaz lovu kapra rybničného

  Prípadné zmeny zákazu lovu aj iných druhov rýb a aj na ostatných revíroch, budú oznámené. Lov rýb začína vždy jeden deň po udanom termíne.

 • sep16
  2018

  Zákaz lovu rýb na VN Veľké Kozmálovce od 21.09.2018 do 17.10.2018 z dôvodu zníženia hladiny vody !!!

   

 • aug23
  2018

  Výlov chovných rybníkov sa uskutoční dňa:

  VN PUKANEC  6.10.2018,  začiatok výlovu 07,00 hod. – predpokladaný koniec 14,00 hod.

  VN Veľký Ďur   13.10.2018,  začiatok výlovu 07,00 hod. – predpokladaný koniec 14,00 hod.
  Brigádnici sa môžu prihlásiť na tel.číslach:
  hl. hospodár Major Peter:  0949/218 435
  tajomník Hamran Attila     0949/ 218 410
  V týchto dňoch sa uskutoční aj jesenné zarybnenie revírov a tým aj zákaz lovu. Presný termín zákazu lovu, revír a druh ryby bude zverejnený na webovej stránke, výveskách a tabuliach pri revíroch.
 • aug16
  2018

  ZÁKAZ LOVU RÝB na MVE Tekov od 20.8.2018 do 27.8. 2018 !!!

  Dovoľujeme si Vám oznámiť, že od 20.8.2018 do 27.8.2018 bude zrealizované vypúšťanie zdrže MVE Tekov za účelom údržby a kontroly vodného diela. Toto vypúšťanie je dlhodobo plánované na obdobie nízkych prietokov z dôvodu vykonávaných servisných prác a je upresnené podľa aktuálnych stavov.