Slnko
Mesiac
 • Aktuality
 • aug9
  2021

  Dňa 8.8.2021 sa konala ČS 2021.
  v prílohe je Uznesenie z ČS 2021.
  UZNESENIE ČS 2021

 • aug5
  2021

  Z dôvodu konania pretekov POHÁR SRZ MsO Levice LRU – plávaná bude na VN V.KOZMÁLOVCE nad cestným mostom v meste Tlmače – až po železničný most, na pravej a ľavej strane v smere toku ZÁKAZ LOVU RÝB od 27. – 29.8.2021
  Podľa § 20, ods.3 Zákona č. 216/2018 Z.z.
  ZÁKAZ LOVU .- PRETEKY LRU -VN VELKE KOZMALOVCE 2021

 • júl6
  2021

  ČS 2021 – TERMÍN 8.8.2021 O 8,00 hod.
  Výbor SRZ MsO Levice určil na výborovej schôdzi termín konania ČS na 8.8.2021 o 8,00 hod.
  Členská schôdza sa uskutoční vo vonkajších priestoroch SRZ MsO Levice na ul. J.Kollára č. 28, Levice.
  Program členskej schôdze:

  1. Otvorenie a schválenie programu ČS a MK
  2. Voľba pracovného predsedníctva a komisií (mandátovej, návrhovej)
  3. Správa mandátovej komisie
  4. Kontrola prijatých uznesení z ČS a MK v roku 2020
  5. Správa o činnosti výboru MsO SRZ za rok 2020
  6. Správa o plnení zarybnenia a úlovkoch za rok 2020
  7. Správa o hospodárení organizácie za rok 2020; Návrh rozpočtu na rok 2021
  8. Správa kontrolnej komisie za rok 2020 a správa k rozpočtu na r.2021
  9. Voľa delegátov na mimoriadny snem
  10. Diskusia
  11. Návrh na uznesenie a jeho schválenie, správa návrhovej komisie,
  12. Vylosovanie 2 MP na rok 2022
  13. Ukončenie ČS a MK

 • júl1
  2021

  Dnes sme robili náročný výlov uviaznutých rýb v potoku Kozárovce. Ryby, hlavne kapre, amure sa dostali do tohto potoka prepadnutím pri veľkej vode, ktorá bola po veľkých dažďoch. Keďže SVP,š.p. nevie ešte stále spúšťať a regulovať hladinu na VN Kozárovce, tak nám veľká voda vyplavila množstvo rýb do potoka pod priehradou. Ryby bolo potrebné povyberať, aby sa nazadusili v horúčavách. Na výlov bol zavolaný oblastný ichtyológ z Rady Žilina, ktorý elektrickým agregátom šetrne odlovoval ryby. Tejto záchrannej akcie sa zúčastnili členovia výboru, ale aj rybári. Podarilo sa vybrať takmer všetky uviaznuté ryby, a nebolo ich málo. Zachránilo sa spolu 1 200 kg. V potoku je po kolená bahna, bola to náročná akcia, kde sa ťažko chodilo v tomto bahne, ale aj samotné vyberanie týchto rýb. Zachránené ryby boli vypustené do VN Kozmálovce, kde je prietočná voda, ktorá lepšie prospieva na zahojenie rán a odrenín na rybách ako keby sa vypustili do VN Kozárovce, kde je teraz 28 C prehriata voda.
  IMG_20210701_084957 20210701_093848 20210701_093854 20210701_084907 20210701_093922 IMG_20210701_093905

 • jún30
  2021

  Výbor SRZ MsO Levice určil na výborovej schôdzi termín konania ČS na 8.8.2021 o 8,00 hod.
  Členská schôdza sa uskutoční vo vonkajších priestoroch SRZ MsO Levice na ul. J.Kollára č. 28, Levice.