Slnko
Mesiac
 • Aktuality
 • okt12
  2020

  výlovy chovných nádrží zostávajú tak ako sú naplánované. Jedná sa o pracovnú činnosť a to nie je zhromažďovanie ľudí.

 • okt7
  2020

  Na výlove sa môžu zúčastniť len brigádnici vopred nahlásený. Max.počet na výlove je 50 ľudí, preto kto nie je vopred zapísaný na listine brigádnikov, nemôže prísť v deň výlovu na miesto. Prosím brigádnikov, nech sa dopredu telefonicky nahlásia u p. tajomníka 0949/ 218 410. Mimo nahlásených ľudí, budú mať všetky osoby ZAKÁZANÉ zúčastniť sa. Stravovanie si zabezpečujú brigádnici individuálne. Podávanie stravy je zakázané.
  Dňa 01.10.2020 nadobudlo účinnosť opatrenie Úradu verejného zdravotníctva sp. zn.: OLP/7694/2020, ktorým Úrad verejného zdravotníctva okrem iného upravil aj obmedzenia hromadných podujatí. V súlade s uvedeným opatrením, je teda možné usporiadať hromadné akcie iba v prípade, že sa na nich zúčastní maximálne 50 osôb v jednom okamihu. Do uvedeného maximálneho počtu sa zarátavajú všetky zúčastnené osoby, teda aj organizátori.

 • sep30
  2020

  Dnes sme vysádzali malé stromky na brehoch VN Bátovce. Prosíme rybárov aby chránili tieto stromky, ktoré nám budú poskytovať chládok pri rybačkách. Každý kto bude mať vedro, nech poleje stromček. Chráňme si ich a neničme.
  20200930_170602 20200930_163200

  20200930_163411 20200930_164742 20200930_170918 20200930_164738

 • sep30
  2020

  Dnes sme zarybnili Hron č.3 mrenou severnou v počte 3570 ks, priemerná dĺžka bola 7 cm.
  20200930_100614(0) 20200930_094913 20200930_100620 20200930_101149 20200930_095332 20200930_101000 20200930_095245

 • sep16
  2020

  Do konca roka nám zostáva ešte 11 brigád.
  podľa plánu brigád je potrebných 370 ľudí. Ak by prišlo aj viac členov, nikto nebude poslaný domov, môže si odpracovať brigádnicku povinnosť. Každý člen od 18r do 65r /vrátane/ si musí odrobiť brigádu. Pre fyzicky menej zdatných má garant pripravené ľahké práce.
  Termníny brigád sa dajú pozrieť na stránke v sekcii: hospodárska činnosť/brigády 2020, alebo vo výveskách na SRZ MsO Levice.