Slnko
Mesiac
 • Aktuality
 • nov15
  2019

  SRZ MsO Levice vybavilo z fondu Rady za úhyn rýb aj sumce do VN Bátovce. Nakoľko je záujem rybárov aj o lov tejto ryby v našich vodách.

  20191114_112016 20191114_112015  20191114_124606

 • nov15
  2019

  najväčší kapor mal váhu 19,50 kg.  SRZ MsO Levice tieto generačné kapre získalo z fondu Rady ako náhradu za uhynuté ryby.

  20191113_123513 20191113_123509

 • nov15
  2019

  20191113_120655  20191113_082514 20191113_092826

 • nov5
  2019

  Dnes sa zarybnilo amurom bielym /40-60cm/ VN Kozárovce . celková váha  kg.

  20191105_093029 20191105_110935 20191105_110938

 • okt31
  2019

  V prílohe je list SVP,š.p.  , že sa budú spevňovať brehy na VN Bátovce.

  SVP,š.p. ako správca vodnej stavby Bátovce opevní abráziou poškodené brehy vodnej stavby po odstránení čiernych stavieb /”móla” toho času v riešení stavebný úradom/ nachádzajúcich sa na ľavom brehu vodnej stavby. SVP, š.p. ako správca vodnej stavby musí mať umožnený prístup k vodnej stavbe v zmysle zákona o vodách č. 364/2004 §49 ods. 2, kde pri výkone správy vodnej stavby môže správca užívať pobrežné pozemky 10 metrov od brehovej čiary.

  Záverom dodávame, že zasahovania do vodnej stavby a svojvoľné opevňovanie brehov rybármi bez vedomia SVP,š.p. je neprípustné.

   

  s pozdravom

  riaditeľ odštepného závodu

  SVP,š.p.  Banská Bystrica

  20191031_091754 20191031_103748