Slnko
Mesiac
 • Aktuality
 • mar24
  2021

  Výbor SRZ MsO Levice rozhodol predĺžiť termín úhrady členských a povolení na rybolov, /tak isto aj zápis nových členov/ do 30.6.2021. Termín sa predlžuje na základe pandemickej situácie na Slovensku ktorá ešte pretrváva.
  Nakoľko platí stále zákaz vychádzania a musíme mať zatvorenú aj kanceláriu SRZ MsO Levice, naďalej platí vydávanie povolení len elektronickou formou.
  Kto má záujem o vydanie povolenia touto formou, alebo stať sa novým členom je potrebné požiadať mailom srzmsolevice@gmail.com
  do mailu napíšte aj dátum narodenia a aké povolenie žiadate /miestne, alebo zväzové/
  Tajomník vyhľadá žiadateľa, overí či má splnené všetky členské povinnosti a do spätného mailu pošle inštrukcie na úhradu. Potom treba vhodiť do schránky SRZ Levice členský preukaz. Následne po prijatí platby, bude povolenie zaslané na uvedenú adresu žiadateľa.

  výbor SRZ MsO Levice

 • mar24
  2021

  BRIGÁDY SA PRE PANDEMICKÚ SITUÁCIU COVIDU DO 9. APRILA RUŠIA. ZHROMAŽĎOVANIE ĽUDÍ JE ZAKÁZANÉ.
  preto sa bude brigádnická činnosť v mesiaci marec do 9.apríla 2021 odrábať individuálne, po nahlásení tajomníkovi na t.č. 0949/218 410. Každý dostane samostatne pokyn k brigáde /teda čo treba urobiť, čas si vyberie každý sám/ . Bude to opilovanie stromov, vypilovanie kríkov, maľovanie latrín, úprava lovných miest, atď.
  foto – pred a po individuálnej brigáde.

 • mar22
  2021

  Dňa 22.3. sme zarybnili štrkovisko Mýtne Ludany kaprom rybničným K2, spolu o váhe 1000 kg.
  20210322_12011420210322_142753

 • mar22
  2021

  Dňa 22.3. sme zarybnili VN Bátovce zubáčom veľkoústym, spolu 150 kg.

  20210322_13524820210322_13510620210322_094751

 • mar17
  2021

  Údaje, ktoré je potrebné uviesť do daňového priznania:
  Prijímateľ: Slovenský rybársky zväz, RADA
  Sídlo: A. Kmeťa 20, 010 55 ŽILINA
  Právna forma: občianske združenie
  IČO: 00178209

  Potvrdené tlačivo daňovým úradom /kópiu/ je potrebné vhodiť do schránky SRZ MsO Levice na J.Kollára 28, Levice

  do 30.6.2021. Ak poukázateľ dane nie je rybárom, treba hore napísať ktorému rybárovi sa zapisuje brigáda, aby sme to vedeli priradiť dotyčnému rybárovi. Kto v termíne nevhodí tlačivo do schránky, nie je možné mu zapísať brigádu.

  _Vyhlasenie 2021