Slnko
Mesiac
 • Aktuality
 • dec3
  2018

  OZNAMY 2019

 • nov12
  2018

  Z dôvodu jesenného zarybňovania rybárskych revírov obhospodarovaných SRZ MsO Levice, je zakázaný lov týchto druhov rýb:

  VN Bátovce   14.11.- 13.12.2018 zákaz lovu kapra rybničného

  Prípadné zmeny zákazu lovu aj iných druhov rýb a aj na ostatných revíroch, budú oznámené. Lov rýb začína vždy jeden deň po udanom termíne.

 • sep19
  2018

  Z dôvodu jesenného zarybňovania rybárskych revírov obhospodarovaných SRZ MsO Levice, je zakázaný lov týchto druhov rýb:

  VN Bátovce   6.10.- 5.11.2018 zákaz lovu kapra rybničného

  VN Kozárovce   13.10. – 12.11.2018  zákaz lovu kapra rybničného a šťuky severnej

  VN Devičany   6.10.- 5.11.2018  zákaz lovu kapra rybničného

  Prípadné zmeny zákazu lovu aj iných druhov rýb a aj na ostatných revíroch, budú oznámené. Lov rýb začína vždy jeden deň po udanom termíne.

 • sep16
  2018

  Zákaz lovu rýb na VN Veľké Kozmálovce od 21.09.2018 do 17.10.2018 z dôvodu zníženia hladiny vody !!!

   

 • aug23
  2018

  Výlov chovných rybníkov sa uskutoční dňa:

  VN PUKANEC  6.10.2018,  začiatok výlovu 07,00 hod. – predpokladaný koniec 14,00 hod.

  VN Veľký Ďur   13.10.2018,  začiatok výlovu 07,00 hod. – predpokladaný koniec 14,00 hod.
  Brigádnici sa môžu prihlásiť na tel.číslach:
  hl. hospodár Major Peter:  0949/218 435
  tajomník Hamran Attila     0949/ 218 410
  V týchto dňoch sa uskutoční aj jesenné zarybnenie revírov a tým aj zákaz lovu. Presný termín zákazu lovu, revír a druh ryby bude zverejnený na webovej stránke, výveskách a tabuliach pri revíroch.