Slnko
Mesiac
 • Aktuality
 • nov25
  2019

  Ceny povolení  a poplatkov  SRZ MsO Levice na r. 2020 nájdete v sekcii :

  SRZ MsO Levice – Cena povolení a poplatky –  tam si treba otvoriť prílohu.

  Vnútroorganizačná smernica č. 1-2020 o vydávaní povolení 2020

   

 • nov22
  2019

  Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky rozhodlo o vytvorení nových rybárskych revírov z vodných tokov, na základe požiadavky SRZ .  Keďže sa na VN V.Kozmálovce nachádza materiálova jama v obci Tlmače, preto sa tento vodný útvar odčlenil od VN V.Kozmálovce a tak sa vytvoril nový rybársky revír : štrkovisko Tlmače s novým revírnym číslom  2-4921-1-1.  SRZ MsO Levice požiadalo Radu SRZ aby tento nový revír vyňala zo zväzového povolenia a ostalo nové štrkovisko len miestnou vodou.

  Rada SRZ prijala 9.novembra 2019 uznesenie č. 171/2019: 

  Rada SRZ schvaľuje vyňatie časti revíru z VN V.Kozmálovce z kaprového zväzového povolenia.

   

  §13 ods.5 písmeno b/ :  ZÁKAZ LOVU VŠETKÝCH RÝB sa nevzťahuje na kaprové vody , ktoré sú ostatnými vodnými plochami.    Teda na štrkoviskách sa môže loviť celoročne, s dodržaním individuálnej ochrany rýb.

  Na ostatných vodných plochách /štrkoviská/  podľa nového zákona č. 216/2018 Z.z.  §10 č.1, písmeno e – čas individuálnej ochrany sa nevzťahuje na ostatné vodné plochy, v ktorých je lov kapra rybničného povolený od 1.januára do 31. decembra podľa §13 ods.5 písm. b zákona.  Teda je povolené  loviť a privlastňovať si kapra rybničného celoročne. Tak isto ako aj štrkovisko M.Ludany 2-3740-1-1

   

  Zmena nového revíru platí od 1.1.2020

   

  pozn.

  viacerí rybári v tom majú nejasno… stručne:  na štrkovisku Tlmače sa môže loviť celý rok . Privlastniť si celý rok môžete kapra rybničného, amura bieleho, beličku, karasa striebristého…. a také ryby ktoré nemajú dobu hájenia.

 • nov22
  2019

  Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vydáva užívateľovi súhlas na zavedenie najväčšej lovnej miery rýb. Ministerstvo schvaľuje

  Hornú lovnú mieru kapra rybničného 70 cm  na všetky vody SRZ MsO Levice

  /VN Bátovce, VN Kozárovce, VN Drženice, VN Devičany, štrkovisko M.Ludany, štrkovisko Tlmače/

  – to platí aj na zväzové vody, ktoré má v užívaní SRZ MsO Levice. /VN Turá, Hron č.3, VN Tekov, VN Kalná, VN V.Kozmálovce, Perec č. 3, Sikenica č.2/

  Uvedená zmena horná lovná miera kapra rybničného 70 cm začne platiť od 1. januára 2020 na obdobie 2020 – 2022.

 • nov20
  2019

  20191119_081441 20191119_081453

 • nov20
  2019

  Dňa 18.11.2019 sme zarybnili zväzové vody  Hron č.3, VN Turá, VN Kalná, VN Tekov kaprom rybničným K2

  20191113_092826 20191119_113358 20191119_112418 20191119_113311 20191119_112436 20191113_082504