Slnko
Mesiac
 • Aktuality
 • apr15
  2021

  V pondelok 12.4.2021 sme sa zo sociálnych sietí dozvedeli, že na štrkovisku Mýtne Ludany sú evidované uhynuté ryby. Prosíme rybárov, ktorí by videli na niektorom revíry uhynuté ryby, aby bezodkladne informovali hospodára,alebo kanceláriu SRZ MsO Levice, prípadne životné prostredie aby sme vedeli ihneď konať. Hneď ako sme sa to po “odkazovaní” dozvedeli túto informáciu, tak sme volali oblastného ichtyológa z Rady Žilina, poslali sme vedúceho na sekciu čistoty vôd zmerať pH, kyslík, teplotu vody. Následne na to sme informovali celý výbor o danej situácii a po telefonickej konzultácii s ichtyológom sme v utorok ráno vybrali uhynuté ryby, a aplikovali chlórové vápno, ktoré je dôležité v takejto situácii na liečbu žiabrí rýb. V stredu ráno ihneď pricestoval oblastný ichtyológ, ktorý urobil rozbor vody. Ako je v prílohe uvedené, vyjadrenie ichtyológa: vo vode je zvýšená hodnota dusitanov – môže to byť zapríčinené organickým znečistením /splachy organických hnojív z poľnohospodárskej pôdy, biochemickou redukciou dusičanov/. naďalej monitorujeme vodnú plochu.
  Správa z miestneho šetrenia-Mýtne Ludany 14.4.2021

 • apr15
  2021

  Údaje, ktoré je potrebné uviesť do daňového priznania:
  Prijímateľ: Slovenský rybársky zväz, RADA
  Sídlo: A. Kmeťa 20, 010 55 ŽILINA
  Právna forma: občianske združenie
  IČO: 00178209

  Potvrdené tlačivo daňovým úradom /kópiu/ je potrebné vhodiť do schránky SRZ MsO Levice na J.Kollára 28, Levice

  do 30.6.2021. Ak poukázateľ dane nie je rybárom, treba hore napísať ktorému rybárovi sa zapisuje brigáda, aby sme to vedeli priradiť dotyčnému rybárovi. Kto v termíne nevhodí tlačivo do schránky, nie je možné mu zapísať brigádu._Vyhlasenie 2021

 • apr13
  2021

  Kancelária SRZ MsO Levice bude otvorená od 19.4.2021, teda budú sa vydávať povolenia na rybolov na hotovosť.
  otváracia hodiny: 8,00 – 15,00 hod. v stredu, štvrtok do 18,00 hod.
  obedná prestávka je od 11,30 – 12,00 hod.

 • apr7
  2021

  Dňa 1. mája 2021 sa uskutoční rybolov na VN Bátovce, kde sa stretnú rybári SRZ MsO Levice. Štartovné je 10,-€. platí sa pri vstupe na parkovisku, kde aj obdržíte vylosované miesto lovu.
  vyhodnotia sa 1-5 miest + najdlhšia ryba /kapor/
  pl_batovce

  1. CENA : SMART LED TELEVIZOR LG S WIFI PRIPOJENÍM / 108 CM. /4K ULTRA HD

  PROPOZICIE BÁTOVCE 2021

 • apr7
  2021

  Členská schôdza 18.4.2021 sa ruší z dôvodu pandemických opatrení Covidu-19. Nový termín členskej schôdze bude vopred oznámený, hneď ako nám to vláda umožní zorganizovať.
  výbor SRZ MsO Levice