Slnko
Mesiac
 • Aktuality
 • júl8
  2020

  Vyhlásenie o poukázaní 2% dane spolu s potvrdením o zaplatení dane doručte do 15.júla.2020 do kancelárie SRZ MsO Levice.

 • júl6
  2020

  Od 7.7.2020 sa povoľuje lov rýb na VN Kozárovce z brehov. Plavidlá, člny, závážacie loďky je zakázané používať z dôvodu nízkej hladiny vody.
  výbor SRZ MsO Levice

 • júl2
  2020

  Dnes 2.7.2020 robí SVP, š.p. opravu na stavidle na VN KOZÁROVCE. Nakoľko je výpustné teleso poškodené a je to v havarijnom stave musíme počkať na vyjadrenie SVP, ktorému patrí hrádzne teleso. SRZ MsO Levice má len ryby v tejto vodnej nádrži. Voda je štátna, hrádza je štátna. Zatiaľ naďalej platí VŠEOBECNÝ ZÁKAZ LOVU RÝB !!!
  Hneď ako obdržíme informáciu od SVP, š.p. budeme informovať členskú základňu.
  výbor SRZ MsO Levice

 • jún26
  2020

  Dobrý deň.
  Oznamujeme Vám, že na VN Kozárovce došlo k poruche na ovládaní dnovej výpuste. Pri manipulácii došlo k skriveniu ovládacej tyče, čo má za následok nefunkčnosť ovládania dnovej výpuste, ktorá je t.č. pootvorená. Ku dňu 24.6.2020 bola hladina na VN Kozárovce na úrovni 196,80 m.n.m. /max. prevádzková hladina – 198,00 m.n.m./.
  O ďalšom vývoji situácie Vás budeme informovať.
  S pozdravom

  Jozef Bernát
  vedúci VS Veľké Kozmálovce
  SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p.
  Odštepný závod Banská Bystrica
  Správa povodia dolného Hrona a dolného Ipľa

  Koháryho č. 44
  934 80 Levice

  tel.: +421 36 634 17 82

  mobil: +421 910 890 670
  e-mail: kozmalovce@svp.sk

 • jún25
  2020

  Dnes sme zarybnili mieňom sladkovodným VN Kalná, VN Tekov, Hron č. 3
  priemerná dĺžka bola 7 cm.
  20200625_123335 20200625_124209
  20200625_123533 20200625_123728