Slnko
vychádza o 06:40
zapadá o 17:22
Mesiac
vychádza o 10:37
 

sep12
2017

Vážení rybári, v čase od 7.10. 2017 začínajú výlovy na chovných revíroch. Žiadame Vás, aby ste sledovali zákazové tabule pri lovných revíroch o nasadených a hájených rybách.
Zarybňovanie potrvá do konca novembra, podľa toho ako nám budú dodávané násady od našich dodávateľov. Budeme sa snažiť bližšie Vás informovať o priebehu zarybnenia  aj na našej stránke a facebooku.
Výbor SRZ MsO Levice