Slnko
Mesiac
 

jún13
2019

Na MŽP SR sme sa obrátili troma žiadosťami o komentár .

Pozorne si preštudujte komentáre z MŽP SR.

Predmetný komentár je zverejnený aj na webovej stránke MŽP SR (http://www.minzp.sk/oblasti/voda/rybarstvo/)