Slnko
Mesiac
 

máj3
2021

od pondelka 19.4. 2021 bude kancelária SRZ LEVICE UŽ OTVORENÁ
Kancelária SRZ MsO Levice bude otvorená od 19.4.2021, teda budú sa vydávať povolenia na rybolov na hotovosť.
otváracia hodiny: 8,00 – 15,00 hod.
obedná prestávka je od 11,30 – 12,00 hod.