Slnko
Mesiac
 

apr28
2020

Údaje, ktoré je potrebné uviesť do daňového priznania:
Prijímateľ: Slovenský rybársky zväz, RADA
Sídlo: A. Kmeťa 20, 010 55 ŽILINA
Právna forma: občianske združenie
IČO: 00178209