Slnko
Mesiac
 

apr18
2022

Dňa 24. apríla 2022 o 8,00 hod. sa uskutoční členská schôdza SRZ MsO Levice v kinosále domu Junior. Každý člen má právo zúčastniť sa na ČS. Účasť na členskej schôdzi je právom člena, nie povinnosťou. Povinnosť stanovená §6 ods.2 písm.b Stanov SRZ platných do 24.11.2018 bola zrušená novelou Stanov SRZ v roku 2018.

počas členskej schôdze prebehnú voľby do výboru SRZ MsO LEVICE.

NA ČS JE POTREBNÉ DONIESŤ ČLENSKÝ PREUKAZ!!!