Slnko
Mesiac
 

apr7
2021

Členská schôdza 18.4.2021 sa ruší z dôvodu pandemických opatrení Covidu-19. Nový termín členskej schôdze bude vopred oznámený, hneď ako nám to vláda umožní zorganizovať.
výbor SRZ MsO Levice