Slnko
Mesiac
 

jan15
2020

Upozorňujeme členov SRZ MsO Levice, že členská povinnosť odrobiť brigádu nad 18 rokov sa vzťahuje len pre mužov od 18r do 65r.  To znamená, že ešte 65 ročný musí odpracovať brigádu.   Od 66 r už nie je povinnosť robiť brigádu.