Slnko
Mesiac
 

nov25
2019

Ceny povolení  a poplatkov  SRZ MsO Levice na r. 2020 nájdete v sekcii :

SRZ MsO Levice – Cena povolení a poplatky –  tam si treba otvoriť prílohu.

Vnútroorganizačná smernica č. 1-2020 o vydávaní povolení 2020