Slnko
Mesiac
 
 • Aktuality
 • aug15
  2019

  Vážený rybársky zväz,

  dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 25.8.2019 je plánované vypúšťanie zdrže MVE Tekov za účelom údržby a kontroly vodného diela. Toto vypúšťanie je dlhodobo plánované na obdobie nízkych prietokov z dôvodu vykonávaných servisných prác a je upresnené podľa aktuálnych stavov.
  HMG.jpg
 • aug12
  2019

  VN Drženice 2-4671-1-1 je momentálne vypustená z dôvodu priesakov na hrádzi.  Požiadali sme správcu SVP,š.p. aby nám dali vedieť, kedy bude opravená hrádza a budeme môcť zarybniť tento revír.

  Stanovisko SVP,š.p.:

  Listom zo dňa 31.07.2019 ste od nás požadovali odpoveď ohľadne opravárenských prác na vodnej stavbe Drženice, aby ste vedeli zabezpečiť výlovy a zarybnenie. Na opravu tejto vodnej stavby je vypracovaný projekt. V súčasnosti prebieha prípravná fáza verejného obstarávania týkajúca sa ponuky prác na realizáciu. Po jej ukončení bude vybraný dodávateľ prác a pristúpi sa k samotnej realizácii. O časovom harmonograme prác vás budeme priebežne informovať.

  Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

                                                     Ing. Juraj Jurica, riaditeľ správy povodia

  Keďže je vodná nádrž bez vody, a prítok žiadny, tak nám zarastá plocha burinou, čo je nutné pokosiť.

  Žiadame preto rybárov, ktorí by mohli prísť pomôcť s kosením aby kontaktovali tajomníka 0949/218 410 a nahlásili sa.  Na fotkách vidieť ako je rybník zarastený burinou. Keď začnú dažde, tak sa to už nebude dať pokosiť, zostane tam bahno. Potom už začne pritekať voda z potoka, a v prípade opravy a napustenia budú nepokosené buriny pod vodou, teda bude problém s chytaním.  Tajomník už začal kosiť,  ale na takúto veľkú plochu treba viacej ľudí. 20190807_20062120190807_20062220190811_18312520190811_183206

 • aug8
  2019

  výcvik hasičov Bátovce 2019

  v dňoch 13 -15. augusta 2019  bude vykonávaný výcvik hasičov na VN Bátovce. Hasiči budú na člnoch na vode od 8.00 – 15.00 hod.

   

 • aug5
  2019

  V.KOZMALOVCE – povolený lov 5.8.2019

 • aug1
  2019

  VN DRŽENICE

  Posted in: Aktuality

  VN Drženice r.č. 2-4671 -1-1 bola dňa 13. apríla 2019 vypustená z dôvodu priesakov na hrádznom telese. Bolo nutné zloviť všetky ryby a vypustiť vodnú nádrž. Ryby z tejto VN boli premiestnené do VN Bátovce. Momentálne je vodná hladina na minime, kôli zabráneniu rastu burín a drevín. SVP š.p. rieši opravu tejto hrádze. Zatiaľ nemáme od SVP vyrozumenie kedy sa bude táto oprava vykonávať.  Plán opravy je v r. 2019. 20190209_12284220190209_122900drzenice11drzenice8drzenice7drzenice5