Slnko
Mesiac
 
 • Aktuality
 • mar5
  2019

  Posted in: Aktuality

  zah.preteky 2019detské preteky 2019

 • feb20
  2019

  Posted in: Aktuality

  Grafické znázornenie privlastňovania si rýb

  Vysvetlivky ku grafickému znázorneniu privlastňovania si rýb

 • feb20
  2019

  Posted in: Aktuality

  VN Kozmálovce – plánované prečistenie časti zdrže vodnej stavby HAŤ Veľké Kozmálovce

 • jan27
  2019

  Posted in: Aktuality

   Zarybnenie sumcom VN Bátovce.
  Zbieranie rýb po vypustení VN Tekov.PART_1544540607286

  PART_1546422127123

 • jan27
  2019

  PART_1548327502474Rada SRZ Žilina informuje:

  Nakoľko nový zákon o rybárstve umožňuje na kaprových vodách, ktoré sú ostatnou vodnou plochou (def. v § 2 ods. 2 písm. j zákona) aj lov rýb pod ľadom, oznamujeme ZO SRZ, že v prípade ich záujmu môžu predložiť listom Rade SRZ svoj návrh rybárskeho revíru určený na lov rýb pod ľadom. Termín pre ZO SRZ na predloženie návrhu je do 28.2.2019. Tento návrh od ZO SRZ musia podpísať obidvaja štatutárni zástupcovia príslušnej ZO SRZ. Rada SRZ následne posúdi predmetné návrhy a v prípade pozitívneho výsledku oznámi ministerstvu záujem o lov rýb pod ľadom na vybraných rybárskych revíroch SRZ. Lov rýb pod ľadom bude následne umožnený v období troch rokov 2020-2022. Oznamujeme ZO SRZ, že pri love rýb pod ľadom bude potrebné okrem povinností uvedených v § 18 ods. 6 vyhlášky č. 381/2018 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov, venovať pozornosť aj správnemu výberu vhodného revíru. Takýto revír by mal spĺňať nasledovné kritériá: Keďže sa jedná o nový spôsob lovu odporúčame, aby predmetný revír bol vo vlastníctve ZO SRZ, minimálne v 51% podiele. Pri samotnom love bude potrebné zabezpečiť pravidelné meranie ľadu, označiť revír viditeľnou tabuľou z hľadiska bezpečnosti a taktiež ohraničiť plochu, na ktorej sa bude lov pod ľadom vykonávať. Lov bude realizovaný na platné povolenie na rybolov na kaprových vodách vydaných užívateľom. Každý loviaci bude loviť na vlastné nebezpečenstvo.