Slnko
Mesiac
 

apr21
2021

Brigády sa uskutočnia podľa plánu brigád. Ešte sa doplnila brigáda do plánu na 8.5.2021
Plán brigád na rok 2021