Slnko
Mesiac
 

júl8
2020

Vyhlásenie o poukázaní 2% dane spolu s potvrdením o zaplatení dane doručte do 15.júla.2020 do kancelárie SRZ MsO Levice.